6976581722 3ης Σεπτεμβρίου 24, Γάζι, Ηράκλειο info@bvs.gr